Rozsiewacz dwutarczowy – typ N021/1 ŚWIT-ROL

Kategorie: ,

Rozsiewacz nawozów „Kłos” jest przeznaczony do powierzchniowego wysiewu nawozów mineralnych granulowanych i pylistych oraz wapna nawozowego na polach uprawnych, łąkach, ścierniskach i pastwiskach.

Specyfikacja techniczna

Lp. Wyszczególnienie Dane producenta
1. Typ maszyny NO21/1
2. Pojemność zbiornika 320 dm3
3. Zakres dawek 20-1520 kg/h
4. Masa rozsiewacza 138 kg
5. Dopuszczalna ładowność 400 kg
6. Prędkość transportowa 15 / do 14km/h
7.

 

Wymiary robocze i transportowe: położenie robocze i transportowe:
– długość
– szerokość
– wysokość
1445 mm
1290 mm
1290 mm
8. Zespół dozujący typ szczelinowy
9. Aparat wysiewający
– liczba tarcz
– liczba łopatek na tarczy
tarczowy
2
4
10. Szerokość robocza przy nawozach:
– granulowanych
– pylistych
10-14 m
8-12 m
11. Źródło energii – ciągnik klasy 14 kN
12. Wysiew graniczny 1
Producent

ŚWIT-ROL