FORMA – obsypnik z formownicą / UNIA

Obsypniki z urządzeniem formującym FORMA 2 / FORMA 4. Obsypniki są przeznaczone do obsypywania i formowania redlin ziemniaków na glebach lekkich i średniozwięzłych.

Wyposażenie standardowe
FORMA 2   ;   FORMA 4
  • urządzenie formujące
  • regulowana szerokość międzyrzędzi 70 / 75 cm
  • regulacja pochylenia urządzenia formującego
  • demontowane blachy formujące (do obróbki redlin po wschodach)
Wyposażenie za dopłatą
FORMA 2   ;   FORMA 4
  • oświetlenie drogowe
Specyfikacja techniczna
TYP FORMA 2 FORMA 4
Szerokość robocza [m]
1,5 3
Szerokość międzyrzędzi [cm]
70/75 70/75
Wydajność [ha/h] 0,5÷0,7 1,0÷1,4
Długość / Szerokość / Wysokość [m] 1,89 / 1,77 / 1,12 1,89 / 3,28 / 1,12
Zapotrzebowanie mocy [KM] od 45 od 65
Masa [kg]
420 700
Producent

UNIA